Przemysłowe

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych

Informujemy, że posiadamy w sprzedaży farbę "Znakomal-3 do poziomego znakowania dróg" w kolorze niebieskim, której barwa spełnia wymagania IBDiM odnośnie niebieskich oznakowań dróg (oznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych). Szczegóły pod numerem tel.: 42 637 15 37.