Przemysłowe

Referencyjne zestawy malarskie TAURON Dystrybucja S.A.

      Systemy malarskie prod. POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. do zabezpieczeń antykorozyjnych uzyskały pozytywną Aprobatę i zostały wpisane na  „Listę kwalifikowanych systemów malarskich dopuszczonych do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.”:

  • LOWISTAL Farba poliwinylowo-akrylowa nawierzchniowa tiksotropowa  - do stali ocynkowanej eksponowanej (bez produktów korozji)
  • LOWICYN-tixo Gruntoemalia grubopowłokowa  - do stali ocynkowanej nowej i eksponowanej z korozją podłoża stalowego
  • FEG-C  Farba epoksydowa grubopowłokowa przeciwrdzewna dwuskładnikowa + LOWISTAL Farba poliwinylowo-akrylowa nawierzchniowa tiksotropowa  - do stali ocynkowanej nowej malowanej metodą natryskową