Przemysłowe

Kontakt

„POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.

adres: 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102
tel.: (+48) 42/ 633-23-90
fax: (+48) 42/ 633-50-26
e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl
www.polifarb.lodz.pl
Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000099442
NIP: 727-012-67-72
Kapitał zakładowy: 682.000,00 złotych
Dyrektor Spółki / Prezes Zarządu - tel. (+48) 42/ 630-09-51
Główny Księgowy / Prokurent - tel. (+48) 42/ 630-08-90;
Specjalista Technolog / Prokurent - tel. (+48) 42/ 633-23-90 w.105 i 107

 

 

Dział Handlowy

tel./fax:(+48) 42/ 637-15-37
tel. (+48) 42/ 633-23-90 w.106 lub 110;

e-mail: handlowy@polifarb.lodz.pl

e-mail: handlowy2@polifarb.lodz.pl

Dział Marketingu

tel. 42/ 630-68-51

e-mail: marketing@polifarb.lodz.pl

e-mail: marketing2@polifarb.lodz.pl

Dział Technologiczny

tel. (+48) 42/ 633-23-90 w.105 lub 107

e-mail: technologia@polifarb.lodz.pl

e-mail: technologia2@polifarb.lodz.pl

Dział Kontroli Jakości

tel.(+48) 42/ 633-23-90 w.103

e-mail: dz.jakosci@polifarb.lodz.pl

Dział Zaopatrzenia i Transportu

tel. (+48) 42/ 633-68-53

e-mail: zaopatrzenie@polifarb.lodz.pl