Przemysłowe

Ekologia

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o., w trosce o Klienta, nieustannie unowocześnia i rozszerza swój profil produkcji kładąc szczególny nacisk na rozwój wyrobów przyjaznych dla środowiska naturalnego i bezpiecznych dla użytkownika.

Dominującym produktem ekologicznym jest wodorozcieńczalna farba akrylowa do powierzchni ocynkowanych eko-LOWICYN, która  całkowicie eliminuje nieprzyjazne dla środowiska substancje chemiczne.

Ofertę ekologicznych, wodorozcieńczalnych farb uzupełniają:

 • METAKOR do gruntowania na metal

 • eko-LOWIGRAF farba akrylowa strukturalna do krat i ogrodzeń

 • eko-LOWICYN do patynowania i zdobienia

 • eko-RADIATOR do kaloryferów c.o.

 • eko-STOLMAL  do stolarki budowlanej

 • LOKRYMAL i METAMAL – farby akrylowe do drewna, podłoży mineralnych i metalu

 • LOKRYL-Plus elastomerowa farba fasadowa skutecznie pokrywająca rysy i pęknięcia murów

 • LOWINIT farba emulsyjna do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, służby zdrowia, spożywczych, szkolnych itp.

 • eko-FARPOS do posadzek  betonowych

 

Rozpoczęty z chwilą prywatyzacji firmy w 1992 roku proces wymiany parku maszynowego, korzystnie wpłynął na poprawę warunków pracy i jakość produkowanych wyrobów.

Obecnie proces technologiczny produkowanych wyrobów lakierowych prowadzony jest w nowoczesnych, hermetycznych
i zautomatyzowanych urządzeniach. Zredukowana została emisja lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery i znacznie zmniejszyła się ilość odpadów produkcyjnych.

Za wdrożone i prowadzone działania proekologiczne, Spółka POLIFARB-ŁÓDŹ  otrzymała:

 • Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji nadane przez Centrum Badań i Certyfikacji oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • DYPLOM UZNANIA za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • CERTYFIKAT za rok 2011 i 2012 dla firmy przyjaznej środowisku za spełnianie wszystkich ustawowych wymogów dot. ochrony środowiska.   

Zamierzenia firmy na najbliższą przyszłość związane są z aktualnym światowym trendem w produkcji farb i lakierów - zmniejszeniem szkodliwego oddziaływania na środowisko, co wiąże się z minimalizacją odpadów tak z produkcji wyrobów, jak i ich stosowania oraz zastępowanie farb rozpuszczalnikowych – farbami wodorozcieńczalnymi.