Przemysłowe

Polityka jakości

Produkcja wyrobów lakierowych o jakości spełniającej wymagania Klientów i przepisów nadrzędnych - to główny cel, któremu podporządkowana została Polityka Jakości Spółki „POLIFARB-ŁÓDŹ”.  

                                                                                                                                                                                  

Jakość naszych wyrobów jest wynikiem pracy i zaangażowania całej załogi. Aby lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom oraz rosnącym wymaganiom jakościowym, został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Pragniemy w ten sposób zwiększyć zadowolenie Klientów przez spełnienie ich wymagań oraz umocnić zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez „POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.
 
Uzyskanie przez firmę Certyfikatu ISO 9001 jest urzędowym potwierdzeniem wiarygodności firmy, sygnałem dla kontrahenta, iż ma do czynienia z solidnym partnerem gwarantującym wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów.

 

Jakość oznacza dla nas produkcję wyrobów spełniających wymagania klientów i przepisów nadrzędnych, którą realizujemy przez:

 • produkcję wyrobów lakierowych spełniających potrzeby i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów oraz przepisów nadrzędnych
 • rozwój wyrobów lakierowych mając na względzie ochronę środowiska

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez doskonalenie procesów i wyrobów
  umacnianie naszej pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych.

Kierunki działań określające politykę jakości to:

 • dokładne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów przez prowadzenie systematycznych   badań marketingowych celem właściwego wyboru kierunku rozwoju naszych wyrobów
 • rozpoznawanie i stosowanie przepisów nadrzędnych

 • systematyczny rozwój wyrobów lakierowych mający na celu zmniejszenie ich uciążliwości dla  człowieka i środowiska oraz przynoszący zakładane efekty ekonomiczne i zapewniający rozwój spółki

 • analiza w celu zapewnienia i dostarczania w miarę możliwości zasobów dla doskonalenia  technologii i organizacji produkcji oraz stworzenia warunków powtarzalnego i stałego przebiegu procesu produkcyjnego

 • współpraca z dostawcami spełniającymi nasze wymagania

 • zwiększanie kompetencji pracowników poprzez ukierunkowaną realizację szkoleń

 • świadome przestrzeganie zasad ustanowionego systemu zarządzania jakością na każdym stanowisku pracy,
  pełne zaangażowanie pracowników dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz w doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Polityka jakości jest podstawą do wytyczania celów zapewniających doskonalenie na każdym poziomie organizacji.
Wszyscy kierownicy „POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o.o. zostali zobowiązani do przyjęcia i rozpowszechniania polityki jakości, tak aby zadeklarowane cele jakościowe zostały w pełni osiągnięte.

 

Zarząd „POLIFARB-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.
Łódź, 2.07.2018 r.